Om BPS 247

BPS 247 – BilPool 247 Service AB – Bil.Coops servicebolag.

BPS 247 är vårt nya service-bolag (bildat 2013-11) som står för drift, underhåll och utveckling av våra bilpool-system i samarbete med några av våra gamla och nya partners.

BPS har olika nivåer på åtagande, allt ifrån att föreningen / företaget får marknadsföringshjälp och en länk på vår webb, till fullt medlemskap med användning av bokningssystemet och bilterminaler med automatiska körjournaler och in-the-cloud-koppling (filöverföring) till våra gemensamma eller till sina egna bokförings-/redovisnings-system (Affärssystem – ERP).
Varje förening / företag fortsätter äga sina egna bilar och är sina egna juridiska enheter.
Med gemensamma bokningssystem erbjuds flera ekonomiska och administrativa fördelar.De kostnader vi har för att utveckla dessa system har delvis bekostats av medlemsföreningarna.

Just nu (2021-01) fortsätter arbetet att vidareutveckla  BPS-Innova MobilSystem BokaBil  boknings- / redovisnings- / administrations-system som används av ca 40 slutna bilpooler (med ca 2.000 bilar) att bli helt anpassat även för öppna bilpooler (idag ca 30 bilar).
Vi började implementera detta i non-profit-bilpooler under 2014.

Systemet anpassas löpande till olika non-profit bilpooler, företag, bostadsrätter o fastighetsbolag.

Vi arbetar med att även inkludera Hybrid-P2P-bildelning i systemet.

Vår kontaktman heter Peter Sahlén:

mail: peter@103060.se

tel: 040-103060


Vår supportavdelning hanteras av Peter Gustavsson (PG) och nås på support@bps247.se

Här kan Du läsa mer om BPS-Innova MobilSystem BokaBil