Branschorganisation

BIL.COOP fick 2014 ett uppdrag av Energimyndigheten – dnr 2014-003984
en förstudie för att identifiera förutsättningarna och möjligheterna för bildandet av en branschorganisation för bildelning i Sverige
Förstudien slutrapporterades i slutet av februari månad 2015

Länk för att hämta slutrapporten (pdf)

Svensk branschorganisation för bilpooler?

När? Den 27 januari 2015 kl.09.30 – c:a 14.00
Var? Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i Sundbyberg.  länk till info om Allaktivitetshuset
Seminariet leds av Per Schillander, Trafikverket Region Väst, med mångårig erfarenhet av arbete med bilpooler.

Länk för att hämta Inbjudan till seminariet (pdf)

Länk för att hämta seminarieprogrammet (pdf)

Länk för att hämta diskussionsunderlaget (pdf)

Filmer från seminariet 150127

Inledning

1 Claes I Helgesson – Bil.Coop ordförande – 5 min

Myndighetsperspektivet:
2  Per Schillander – Trafikverket – moderator – 9 min

Kommunala samhällsplaneringsperspektivet:
3  Gunilla Isgren, Botkyrka kommun – 14 min

Miljöperspektivet:
4  Martin Pietro Beaulieu, Gröna Bilister – 13 min

Kundperspektivet:
 5  Dag Lunden – Stockholms bilpool – 10 min

Mobilitetsbeteendet hos bilpoolare:
6  Erika Zinders uppsats sammanfattad av Claes – 12 min

Ungdomsperspektivet:
7  Norah Sakal – KTH / Studentbilen.com – 7 min

Dansk branschorganisation för bildelning:
8  Knud Henrik Strömming – Danske Delebiler – 14 min

Norska erfarenheter av bilpooler:
 9  Arne Lindelien – Bilkollektivet Oslo – 12 min

Sveriges största kommersiella bilpool:
10  Peter Algurén, Sunfleet – 11 min

Erfarenheter av Peer-to-Peer bildelning:
 11  Magnus Engervall, Flexidrive – 11 min

Eftermiddagens diskussiioner:
12  Efter Lunch – 68 min

Hur definierar vi bildelning och vilka huvuduppgifter kan en branschorganisation för bildelning ha? Claes I Helgesson
Diskussion om:
• Behövs en branschorganisation för bildelning
• Prioritering av arbetsuppgifter
• Vilka skall ingå i en branschorganisation för bildelning
• Organisationer som arbetar med peer-to-peer-bildelning
• Leverantörer till “bildelnings-branschen”
• Kan kommersiella bilpooler och föreningsdrivna bilpooler samarbeta
• Organisationsform
• Hur går vi vidare?

Bakgrund:
Bil.coop Transportalen ekonomisk förening bildades 2002 och är en paraplyorganisation för fristående (oftast mindre, kooperativa) bilpooler. Vi har f n 14 bilpooler från Umeå i norr till Malmö i söder som medlemmar. Vi har också norska medlemmar i Oslo och Trondheim.
Vår främsta uppgift att främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan medlemsföreningarna samt utgöra en lobbyingorganisation för bilpooler, tillvarata deras gemensamma intresse och möjliggöra för medlemmar i medlemsföreningarna att kunna boka bil hos andra medlemsföreningar.

Behovet av att genom lobbying gentemot myndigheter och politiker förbättra förutsättningar för bilpooler t ex betr beskattningen av bildelning samt underlätta tillgång till p-platser, men också när det gäller förhandlingar med leverantörer för att minska kostnaderna, är av intresse för alla aktörer inom bildelning, såväl kommersiella som medlemsdrivna. Frågan om en branschorganisation för bildelning har bl a nämnts i Trafikverkets rapport ”Vägen framåt för svenska bilpooler”, publikationsnummer: 2013:062: Många har påpekat att en sådan samverkansorganisation också skulle kunna omfatta dem som arbetar med peer-to- peer-carsharing (också kallat person-till-person-bildelning), såväl privatpersoner som delar sin bil med andra som organisationer som förmedlar peer-to-peer bildelning.

Målsättningen med seminariet den 27 januari är att göra det möjligt för alla (såväl aktuella som potentiella) aktörer inom bildelningsområdet att diskutera förutsättningarna för tillkomsten av en branschorganisation för bildelning och prioritering av uppgifterna för ett sådant samarbete.
Seminariet ger oss också underlag inför slutförandet av utredningen och sammanställningen av slutrapporten till Energimyndigheten.