Mer om bokningssystem

Våra bokningssystem erbjuder bokning och administration via Internet, och som tillval smarta terminaler i bilarna, nyckelskåp. automatiska körjornaler, koppling till faktureringssystem m.m.m.

Bilarna kan om man så önskar utrustas med telematiksystem som hanterar både öppnande och start av bilen (för större säkerhet) samt automatiska körjournaler. Detta minskar betydligt administrationen i föreningen eller företaget.
Bokningssystemet kopplas i sin tur till fakturerings- och bokföringsprogram som beräknar körkostnaden, fakturerar användarna och hanterar ekonomin.
Varje medlemsförening och medlemsföretag kan administrera sitt system via Internet (in-the-cloud).

Här kan Du läsa mer om BPS-Innova MobilSystem BokaBil

Så här går en bokning och körning till:

Gå in på bokningssidan och ange användarnamn och lösenord.
Aktuell information för just din förening, ditt företag och om dina bilar visas.
Ange bil, geografisk placering, startdatum, starttid, slutdatum och sluttid.
Din bokning är klar och bekräftas via mail eller SMS till dig.
Gå till bilen och lås upp den genom att verifiera din personliga ID (smart card, körkort eller mobil) till läsaren i vindrutan. Är du vid rätt bil och din bokning är OK så låses bilen upp och du kan starta körningen genom att ange din personliga kod på bilterminalen.
Tag bilnyckeln ur hållaren i handskfacket och starta bilen.
Efter avslutad körning skickar terminalen data över mobil-nätet till bokningsystemet, som lagrar och processar alla nödvändiga uppgifer om körningen.
Varje månad skickar bokningssystemet en fil till faktureringssystemet, som beräknar kostnaderna för varje användare och skapar specificerade räkningar.
Räkningarna skickas normalt via e-post för att spara portokostnader.
Mer information om våra bokningssystem får du genom att kontakta oss.