BRf – Bilpool – Carsharing

Bilpoolernas Riksförbund, Bil.Coop är idag en ideell förening för bilpooler – oberoende av bilindustrin.

I samband med bilpoolskonferensen i Stockholm den 8 november 2002 bildades den ekonomiska föreningen Bil.Coop Transportalen, med syfte att utveckla samarbetet mellan bilpooler i Skandinavien. De fyra första som blev medlemmar var Stockholms Bilpool, Majornas Bilkooperativ, Lunds Bilpool och Bilkollektivet i Oslo. Därefter Angereds Bilkooperativ i Gbg, Bilpoolarna i Uppsala och Trondheims Bilkollektiv.

Bilpoolernas Riksförbund, Bil.Coop ger tillgång till effektiva boknings- och faktureringssystem, rutiner för minskad administration, servicepersonal som bistår medlemmarna, samt råd och proffessionell hjälp med marknadsföring och andra gemensamma frågor.

Idag består Bilpoolernas Riksförbund, Bil.Coop av:

Vi har (2019-01) tillsammans fler än 600 bilar i daglig drift i Sverige och Norge, med över niotusen användare med tillgång till bilarna. Våra användare är dels hushåll / privatpersoner (med familjemedlemmar), dels företag – både kommunala och privata bolag samt bostadsrättsföreningar m.fl.

Mer info om bilpooler i Sverige…