Vad är BIL.COOP – Bilpool – Bildelning – Carsharing

I samband med bilpoolskonferensen i Stockholm den 8 november 2002 bildades den ekonomiska föreningen BIL.COOP Transportalen, med syfte att utveckla samarbetet mellan bilpooler i Skandinavien. De fyra första som blev medlemmar var Stockholms Bilpool, Majornas Bilkooperativ, Lunds Bilpool och Bilkollektivet i Oslo. Därefter Angereds Bilkooperativ i Gbg, Bilpoolarna i Uppsala och Trondheims Bilkollektiv.
Medlemskapet i BIL.COOP ger tillgång till effektiva boknings- och faktureringssystem, rutiner för minskad administration, servicepersonal som bistår medlemmarna, samt råd och proffessionell hjälp med marknadsföring och andra gemensamma frågor.

Idag består BIL.COOP av:

Vi har (2014-12) tillsammans ca 400 bilar i daglig drift, med över sex tusen användare med tillgång till bilarna. Våra användare är dels hushåll / privatpersoner (med familjemedlemmar), dels företag – både kommunala och privata bolag samt bostadsrättsföreningar m.fl.

Mer info om bilpooler i Sverige…