In Memoriam

Claes I. Helgesson, vår trogne ordförande, har hastigt lämnat oss 2021-09-04.
Han kunde därför inte fysiskt mottaga sin Jubeldoktor-promovering 2021-09-18.

Det finns en egen minnessida för Claes här…