Om Bil.COOP

BIL.COOP Transportalen

De stora non-profit-bilpoolerna i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Oslo och Trondheim har ett samarbete för att bl.a. underlätta hanteringen av bokningar och administration + för att utveckla andra gemensamma tjänster. Alla bilpooler kan bli medlemmar i BIL.COOP och dra nytta av våra gemensamma bokningssystem. Ju fler vi är desto lägre blir kostnaderna per användare.

BIL.COOP:s mål
 • att utveckla samarbetet mellan bilpooler i Sverige, Norge och Danmark.
 • att arbeta för att det ska bli mer lockande, enklare och billigare att gå med i en bilpool.
 • att underlätta för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika bilpooler.
 • att ha gemensamma inköpsavtal (bilar, bränsle, försäkringar mm) för medlemsföreningarna.
 • att underlätta bildelnings-dialogen med kommuner, landsting, företag o bostadsrättsföreningar

BIL.COOP erbjuder alla att ta del av moderna, effektiva boknings-, fakturerings- och redovisnings-system. Om man är en stor eller liten bilpool spelar ingen större roll, kostnaden blir proportionerlig.
Vi har servicepersonal som hanterar våra bokningssystem, fakturering och administration.
Bilpoolerna fortsätter att vara fristående och väljer själva sin prissättning, och i vilken grad man vill ta del i samarbetet. Syftet är att sprida erfarenhet, förenkla och utgöra ett praktiskt stöd.

Vi inbjuder alla bilpooler att bli medlemmar i BIL.COOP
Vi har olika nivåer på medlemskap . Man kan välja att bara vara medlem och delta i utvecklingen av föreningen. Vill man kan man använda ett bokningssystem. En finess är att man kan förser bilarna med bilterminaler (telematik). Detta förenklar för både medlemmen och bilpoolen. Det ökar dessutom säkerheten och minimerar möjligheten för dubbelbokningar. Man får även tillgång till andra bilpoolers bilparker (korsbokning). Med gemensamma bokningssystem och enklare administration blir det möjligt för bilpooler att växa. Ju fler vi blir desto lägre blir kostnaderna per användare.

Översikt av mjuka system o program
Översikt av mjuka system o program

Bilterminalerna har automatiska körjournaler och koppling (filöverföring) till ett gemensamt faktureringssystem. Faktureringsprocessen underlättas och sköts av våra administratörer.
Via ett bokningssystem kan ni få en egen startsida med lokal information och med vidare inloggning i boknings- och redovisningssystemen.

Våra bokningssystem
Vårt gamla bokningssystem COCOS kom från marknadsledande Invers i Siegen i Tyskland.
Systemet har varit i drift på vår egen server sedan 2003.

Vårt nya bokningssystem BokaBil utvecklas kontinuerligt av Innova Mobilsystem / BPS.
Systemet har varit i drift sedan 2003. 

Terminaler i bilarna har flera viktiga fördelar

 1. Helautomatisk kommunikation mellan bilar och system. Enkelt att ta fram fakturor.
 2. Gör det omöjligt att ta fel bil.

  Översikt av hårdvara i bil
  Översikt av hårdvara i bil
 3. Minskar risken för föreningen att någon oärlig person stjäl bilar.
 4. Enkelt att ta fram statistik på körningar och många olika möjligheter inom systemet.
 5. Möjligt att boka varandras bilar (olika bilpooler) i samma bokningssystem
Det finns naturligtvis nackdelar också
 1. Kostnader för systemet
 2. Installationen av terminalerna
 3. Kräver mer samsyn mellan ingående föreningar.
Ett bokningsystem löser inte alla problem men avlastar framförallt fakturering som är mycket betungande för större kooperativ. Det har också en stor potential för mindre bilpooler men även större när det gäller samarbete och samutnyttjande av resurser (ex administrativ personal) mellan olika bilpooler.