Styrelse

Bilpoolernas Riksförbund, Bil.Coop är idag en ideell förening som samlar ideella och små kommersiella bilpooler som är oberoende från fordonsindustrin.

Claes I Helgesson  –  Ordförande – skicka mail

Kontakt till BPS 247

Peter Sahlén  –  BPS 247 service    skicka mail